cropped-enb_icon.png
  • Unë dua më shumë informacione në lidhje me sigurimin e fëmijëve

  • Should be Empty:

Shërbimet në detaje

Penzion invaliditeti

Nëse fëmija bëhet me aftësi të kufizuara, fëmija merr një pension prej CHF 24'000 në vit, deri në moshën 65 vjeçare.

Çlirimi nga pagesa mujore

Nëse paguesi i primit bëhet i paaftë ose vdes, sigurimi i fëmijës merr përsipër pagesat mujore deri në përfundim të kontratës.

Kapital Kursimi

Me kontributin mujor mund të arrihet një kapital kursimi prej CHF 24'000 deri në CHF 40'000 CHF, në varësi të shumës së kontributit.

Më pak se një kafe në ditë

Primi i sigurimit është më pak se një kafe në ditë në Zvicër.